ມົນຮັກສາວແກ້ວອຸດົມ ສີສົມພອນ, มนฮักสาวแก้วอุดม สีสมพอน Mon Huk Sao keo u dom lao song TK

ພ.ມົນຮັກສາວແກ້ວອຸດົມ
ຮ້ອງໂດຍ: ສີສົມພອນ ທີເຄ
ສັງກັດ:ທີເຄຊາວລາວ