#สุดท้ายก็หมา,เขาไปแล้ว, ธารารัตน์ After party2019 mootoon band

After party2019 Live mootoon band วีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงครับ และขอบคุณเจ้าภาพที่ไว้วางด้วยครับ
เพลงที่ใช้เล่นหลังพิธีการ สุดท้ายก็หมา,เขาไปแล้ว,one more night,ธารา รัตน์