ឱ្យអត់ស្រឡះទៅ - Ouy Ort Srolas Tov - ខេម & មាស សុខសោភា

Welcome to Meas Soksophea FanPage
សូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់ផលិតកម្មនិងបងប្អូនទុកជាមុន ចំពោះការយកវីឌីអូមកផ្សព្វផ្សាយបន្តរដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាត រឺ ការបង្ហោះវីឌីអូរបស់ខ្ញុំមានចំនុចណាខុស ឬ មានបញ្ហា សូមបងប្អូនជួយ Comment ប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមផង​ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំកែសម្រួល រឺ លុបវីឌីអូនោះចេញ។ សូមអគុណ។
Subscribe us by https://www.youtube.com/channel/UCAWo...
Facebook https://www.facebook.com/honveasna123