สิ่งที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจทำจมูก โดย นายแพทย์ศรัณย์ วรรณจำรัส

ข้อห้ามก่อนการทำศัลยกรรมจมูก
ขั้นตอนก่อนการผ่าตัด
ขั้นตอนการผ่าตัด
ขั้นตอนหลังผ่าตัด
สิ่งผิดปกติที่ต้องมาหาหมอโดนด่วน

Doctor Saran
Thailand Cosmetic Surgery Expert