BESTBOSS ไปทะเลครั้งแรก

น้อง เบส กับ น้อง บอส ไป เที่ยวชายหาด บางแสน

พร้อม ชุด รถตัก ทราย รถดั้ม และการละเล่น ทราย ของเด็กๆ

พร้อมกับการลงน้ำ ทะเลครั้งแรก ของ เบส กับ บอส