ทำงานให้ได้ผล ทุกวัน

การเดินทางหนึ่งแสนลี้ เริ่มจากก้าวแรก ฉันใด การประสบความสำเร็จในฐานะมืออาชีพ ก็เริ่มได้จากการทำงานให้ได้ผลดี ทุกๆวัน เมื่อมันสะสมเป็นปีๆ หลายๆปี มันก็จะกลายเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่