ฟังธรรมะ ”ดีที่สุด ณ จุดที่ทำ” โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

ทำให้ดีที่สุด ณ จุดที่ทำ เป็นให้ดีที่สุด ณ จุดที่เป็น (ท่าน ว.วชิรเมธี)
เวลาที่จะทำอะไรก็ตาม ให้ถือคติว่า ”ข้าพเจ้าจะทำงานชิ้นนี้ ดังหนึ่งงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นสุดท้ายในชีวิตของข้าพเจ้า” ถ้าเราถือคติอย่างนี้ เราจะทำงานทุกชิ้นอย่างประณีตที่สุด อย่างสุดฝีมือ อย่างสุดสติปัญญาที่สุด