ຮັັກບໍ່ໄດ້ໄວບໍ່ເຖີງ ກ໊ອບປີ້ ທີເຄ, ฮักบ็ได้ วัยบ็เถิง ก็อบปี้ Huk Bor dai wai bor thugh

ພ.ຮັກບໍ່ໄດ້ໄວບໍ່ເຖິງ
ຮ້ອງໂດຍ: ກ໊ອບປີ້ ທີເຄ
ແຕ່ງໂດຍ: ອາຈານ ບຸນຖົມ ພັນທະມາລີ
ສັງກັດ:ທີເຄ ຊາວລາວ