ນ້ຳຕາຄົນຫລາຍໃຈ ອາເລັກຊີ, น้ำตาคนหลายใจ อาเลักชี, Num ta khon lai chai Alex Official MV

ພ.ນ້ຳຕາຄົນຫລາຍໃຈ
ຮ້ອງໂດຍ: ອາເລັກຊີ
ແຕ່ງໂດຍ:ກ້ອງ ໄຊຍະວົງ
ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ:ທີເຄ ຊາວລາວ