បទចាស់ៗពីរោះៗ ឆាយ វីរៈយុទ្ធ, Chhay Vireak Yuth Collection, KHMER SONG COLLECTION

KHMER SONG COLLECTION សូមស្វាគមន៍
០១.ផ្ញើចិត្តនឹក
០២.លួចស្នេហ៍ដួងចន្ទ
០៣.ឈឺដូចគ្នា
០៤.ឈឺចាប់ពេកទើបយំ
០៥.ដកដង្ហើមហូរទឹកភ្នែក
០៦.ដឹងទេថាខ្ញុំឈឺ
០៧.ចិញ្ចៀននាងដៃ
០៨.ផឹកអស់ប៉ុន្មានទើបភ្លេចអូន
០៩.នឹកដូចគ្នា
១០.ទឹកលុយសម្លាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំ
សូមចុច SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានបទល្បីៗពីរោះៗ។ សូមអរគុណ !!!
Subscribe Channel : https://www.youtube.com/channel/UCtBNocPhLyTsLx5XZ1c6wog?sub_confirmation=1

Facebook Page : https://web.facebook.com/KSongcollections/

Google+ : https://plus.google.com/u/0/117258077177217672073