คัมภีร์เบิกฟ้าเคล็ดวิชาดึงดูดดาว : กฎแห่งแรงดึงดูดบนพื้นฐานแห่งความจริง | ปัญญายุทธ์ EP.64

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาทำอาชีพเป็นคนลากรถ รับส่งคนไปยังสถานที่ต่างๆทั่วเมือง เขาเป็นคนที่ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน เพราะมีความไฝ่ฝันว่า วันข้างหน้าจะต้องประสบความสำเร็จ และมีฐานะที่มั่นคง

เขาเป็นคนที่ประหยัดอดออม เก็บหอมรอมริบ และไม่เคยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เพื่อหวังเก็บเงินเอาไว้ เป็นเงินลงทุนทำธุรกิจในภายหน้า

เหตุการณ์จะดำเนินต่อไปเช่นไร ติดตามได้ในคลิปพลัน

----------------------------------------------

โปรดช่วยแชร์ เพื่อนำพาสายลมแห่งปัญญาให้ร่มเย็นไปทั่วหล้า

ติดตามผลงานจากเรา

# YOUTUBE ปัญญายุทธ์
# FACEBOOK ปัญญายุทธ์

สนับสนุนให้กำลังใจทีมงานปัญญายุทธ์

# สติกเกอร์ LINE ปัญญายุทธ์ ยิ่งใช้ ยิ่งเยี่ยมยุทธ์
https://store.line.me/stickershop/product/5818137/th

* * ปัญญายุทธ์ คือเรื่องที่แต่งใหม่แบบตอนต่อตอน โดยผู้สร้างปัญญายุทธ์ (ซึ่งเป็นคนไทย) * *
* * เรื่อง ภาพ ดนตรี ขอสงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปเล่าต่อ โปรดอย่าดัดแปลงเนื้อเรื่องและตัวละคร * *