ชีวิตและเวลา - โหน่ง เครยอง [OFFICIAL VIDEO] HD

ชีวิตและเวลา - โหน่ง เครยอง [OFFICIAL VIDEO]HD
หลายสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต มีบางอย่างที่น่าจดจำและประทับใจ
วันเวลาค่อยๆ ผ่านเลยไป ยังมีหลายอย่างที่อยากทำและยังไม่ได้ทำ
และบางอย่างที่ได้ทำแล้ว พอใจกับสิ่งที่ทำอยู่ จะใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความหมายและมีค่าที่สุด เท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่...

โหน่ง เครยอง