ลำนำกวี ดนตรี ศิลปะ ป๋อง ปะเหลียน

ลำนำกวี..ดนตรี..ศิลปะ
ศิลปิน ป๋อง ณ ปะเหลียน
คำร้อง-ทำนอง กานติ ไชยสุนทรวงศ์
เรียบเรียง พงศ์บวร สุวรรณณัฐโชติ