ឆាយ វីរះយុទ្ធ ទូកនាំជ័យ ទូកងខ្មែរសែនខ្លាំង កន្ទ្រឹមបុណ្យអុំទូក Kontrem Khmer NewSong 2017

ឆាយ វីរះយុទ្ធទូកនាំជ័យកន្ទ្រឹមបុណ្យអុំទូកចម្រៀងបុណ្យអុំទូក​​Kontrem Khmer Song water FistivalKhmer Water Fistival SongKhmer SongKhmer New Song 2017Khmer original SongChhay Virakyuth new SongKhmer Traditional SongKhmer new Song 2017ចំរៀងរាលេងបុណ្យអុំទូករាំកំសាន្តបុណ្យអុំទូក
សូមជួយគាំទ្រ នឹង ចុច Subscribe Chhannel ខ្ញុំបាទផង ហើយបើមានខុសឆ្គងត្រង់កន្លែនណាមួយនោះសូមអស់លោក ឯកឧត្ដម លោក ឧកញ្ញា លោក ជំទាវ នឹង អស់លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា នឹង ប្រិយ៏មិត្តទាំងអស់មេត្តាខន្តី អភយ័ទោសដល់ Chhannel ខ្ញុំបាទផង