เพลงสำหรับเด็ก เพลงลูกสัตว์ พร้อมเนื้อเพลง HD

เพลงสำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่ที่เหมาะสำหรับเด็กๆ
ปลูกฝังจิตสำนึก ให้กับเด็กๆ
ขอขอบคุณ growinggood.org/

เนื้อเพลง
ลูกเป็ดมันร้องก้าบก้าบ ลูกไก่มันร้องเจี๊ยบเจี๊ยบ
ลูกหมาเห่าบ๊อกบ๊อกบ๊อก ลูกแมวก็ร้องเหมียวเหมียว
ลูกหมูมันร้องอู๊ดอู๊ด ลูกกบมันร้องอ๊บอ๊บ
ลูกนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บ ลูกวัวก็ร้องมอมอ