20180320 หางานง่าย ๆ ให้ได้งานดี กับทำงานง่าย ๆ ให้ได้ผลดี

#หางานง่าย ๆ ให้ได้งานดี กับทำงานง่าย ๆ ให้ได้ผลดี เสียงบรรยายอ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ จากห้องไลน์ทำน้อยสำเร็จมาก

หางานง่าย ๆ ให้ได้งานดี
• ใช้ความสามารถเท่าที่ตนมี
สร้างผลงานประการขึ้นมาให้ชัดเจนและมีคุณค่า
• นำไปเผยแพร่ใน Social Network เมื่อคนเห็นชอบแนวทางของเราโอกาสจะเข้ามาเอง

ทำงานง่าย ๆ ได้ผลดี ทำยังไง

อย่าทำเพราะมันเป็นแค่หน้าที่ แต่ทำงานเพื่อเป็นการพัฒนาแห่งชีวิต จิตใจแห่งสายสัมพันธ์ คุณภาพของชีวิตเพื่อนมนุษย์ และความเจริญของสังคม

Line Official บุญบำบัด: @yao1622l
Fagepage เมตตาทีม : https://goo.gl/pSN7Ak
Fanpage : พลังจิตวิญญาณกุญแจสู่ทางออก https://goo.gl/73RkwJ
Fanpage: บุญบำบัด: นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/nq1Aw8
Facebook: อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ http://goo.gl/cn0iYf
Facebook Group: กลุ่มบุญบำบัด นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/4ku2h9

#หางาน #ทำงานง่าย #เมตตาทีม #บุญบำบัด