หนังสือเสริมพัฒนาการเด็ก Busy airport|Book for kids

วันนี้แม่โบและน้องปริ๊นซ์ พาเด็กๆไปท่องเที่ยวที่สนามบินที่มีเครื่องบินและเรื่องราวที่แสนสนุก โดยผ่านหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กที่ชื่อว่า Busy Airport เล่มนี้

ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือทำให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่สนุก เด็กได้ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องบินและสนามบิน ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเพลิดเพลินจากการใช้นิ้วชี้ เลื่อน ผลักดัน หมุน หนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูก และยังสนุกกับเนื้อเรื่องการท่องเที่ยวในสนามบิน

ความมหัศจรรย์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือทำให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่สนุกสนาน และน่าติดตามตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้ายของหนังสือเลยค่ะ

แม่โบให้คะแนนเต็ม 10/10 เลยค่ะ