បទថ្មីុ, អនុស្សាវរីយ៍ស្រុកកំពង់ត្រាច, លីនដា, ពេជ្រ ថាណា, Khmer New Song 2017, Linda Song 2017

Welcome all my dear Viewer to my channel dontrey srok srea.
we would like to say thank you to viewer that support.we will try to upload more
khmer video song for entertainment you.
សូមអភ័យទោសចំពោះផលិតកម្មចម្រៀង និង ម្ចាស់បទ Original song ទាំងអស់ក្នុងការយកចម្រៀងមកបង្ហោះដោយគ្នានការអនុញ្ញាត បើសិនជាមានការខុសឆ្គងសូមលោកអ្នក Comment ខាងក្រោម សូមមេត្តាកំធ្វើបាប Channel ខ្ញុំអី យើងសុទ្ធតែជាខ្មែរដូចគ្នាទេ សូមមេត្តាយោគយល់ដោយក្ដីអនុគ្រោះ។
================================================================================
if you have facebook.you can follow me by click this page: https://goo.gl/NjmL3h or by search name ” Dontrey Srok Srea ”.
you can request any song from me. just you inbox to my page,we will make it for you if we can
================================================================================
you can come to my channel again by search all this keyword :
Khmer romvong songs, houy meas song khmer old songs, Khmer old song, cambodia song, khmer romantic songs,
khmer original song, sin sisamuth songs, khmer romvong collection, khmer new year song, Ros Sereysothea songs,
khmer romvong nonstop song, khmer wedding traditional songs, khmer wedding pleng Ka, khmer old song wedding,
pichenda khmer traditional song, khmer traditional song, kon trem preap sovath songs, khmer old song him sivorn,
kontrem khmer surin, kontrem remix, kontrem chnam thmey, kontrem collection songs, khmer old song sin sisamuth.
khmer rangkasal song 2017, khmer song rangkasal collection, khmer song rangkasal romvong collection,romvong khmer
rangkasal, rangkasal all song khmer khmer romvong 2017, khmer song, khmer rangkasal song, khmer rangkasal song non stop ,
khmer rangkasal song collection romvong dancing 2017, khmer rangkasal song non stop,
================================================================================
Don't forget click subscribe if you like my channel.