វាចាចាបមាស, ច្រៀងឡើងវិញដោយ ឡៃអ៊ា ស្កាយ, Vearcha chab meas, Cover by LaiEa Sky

សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងណា
at:https://www.youtube.com/channel/UC4uZYiwOstHOMhUje0p7Vew
វាចាចាបមាស
ច្រៀងឡើងវិញដោយ ឡៃអ៊ា
ម្ចាស់សំនៀងដើម អធិរាជសម្លេងមាស ស៊ិន ស៊ីសាមុត