วิธีปลูกหัวไชเท้า หัวผักกาด / How to grow radishes / 如何种萝卜

วิธีปลูกหัวไชเท้า / How to grow radishes / 如何种萝卜
...#หาของป่า #เห็ดป่า นำมาทำอาหาร วิถีชีวิต วิถีชุมชน #การทำเกษตรอินทรีย์ #ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุฒิ 有机耕作方法
ติดตามคลิบวีดีโออื่น ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC1rvGJeUgn8oTL1XfNFUcUA
Facebook https://www.facebook.com/BaanRaiSaiThong