ฝากถึง ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนเด้อ พี่น้อง ชาวไร่จะตายอยู่แล้ว

เครดิต เซียนหยุย.
ฝากถึง ประยุทธ์ จันทร์โอชา แนเด้อ พี่น้อง ชาวไร่จะตายอยู่แล้ว