เทคนิคการเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

เวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่นงานวางแผน ไอเดียสื่อสารการตลาด content ต่างๆ ควรให้เวลากับการทบทวนชิ้นงาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง งานจะได้ออกมาสมบูรณ์แบบ