กลับมาได้ไหม - เชษฐ์ สายศิลป์ Cheth Saisin

กลับมาได้ไหม - เชษฐ์ สายศิลป์ Cheth Saisin
คำร้อง ทำนอง เชษฐ์ สายศิลป์
เรียบเรียง ดนตรี อ.ต้อม สนานแกล้มกล้า
ติดต่องานแสดง 090-9982878 , 089 - 8890662