ពិតជាវាយខ្លាំងមែន ឃឹម ឌីម៉ា​ វាយកីឡាករថៃឡើងសន្លប់- Khmer Boxing 2018 - CNC TV Boxing

ពិតជាវាយខ្លាំងមែន ឃឹម ឌីម៉ា​ វាយកីឡាករថៃឡើងសន្លប់- Khmer Boxing 2018 - CNC TV Boxing
thank you for watching my videos boxing in my channel . អគុណសម្រាប់កាតាមដានទស្សនាវីដេអូប្រដាល់នៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំ។