จากตรงนี้ - Zeal [Rare Live Version]

จากตรงนี้ - Zeal [Rare Live Version]
จากงาน Zeal Rare Live
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2559 ที่ร้าน People On Pause

www.facebook.com/zealrockband
www.facebook.com/MusicMoveRecords