อย่าคิดว่าคุณโง่ - พหุปัญญา 8 ความถนัด (Multiple Intelligences)

ทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน
มี8ด้านที่อยากชวนให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองดูครับ

ถ้าถนัดทางไหน ฝึกฝนให้ชัดเจนขึ้น
ส่วนถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครู
ลองสังเกต น้องๆดูว่าเขาถนัดทางไหน
ลองส่งเสริม จัดแนวการสอนที่เอื้อต่อความถนัดของเขา เพราะคนถนัดแต่ละด้านจะมีวิธีเรียนรู้และรับรู้ในแบบเฉพาะของเขา

คุณอาจมีส่วนช่วยให้ใครบางคนค้นหาตัวเองเจอและประสบความสำเร็จในชีวิตครับ
www.know-are.com

www.facebook.com/SeanBuranahiran