ពេជ្រ- សីហា VS Watcharalek(ថៃ)ពីតជាល្អមើលជក់ចិត្តមែនទែន-kon khmer 2018

ពេជ្រ- សីហា VS Watcharalek(ថៃ)ពីតជាល្អមើលជក់ចិត្តមែនទែន-kon khmer 2018
thank you for watching my videos boxing in my channel . អគុណសម្រាប់កាតាមដានទស្សនាវីដេអូប្រដាល់នៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំ។