ព្រាប​ សុវត្ថិ​ បទចាស់ៗ​ មនោសញ្ចេតនា​ឆ្នាំ២០០០

សុីន​ សុីសាមុត​ មនោសញ្ចេតនា​បែបលួងលោម​ ភ្លេងដេីម​១០០%