สงการณ์ ดารารายณ์ ปะทะ พิมพา สันทราย

ซอดนตรีคณะมนต์เสียงซอเชียงใหม่
ติดต่องานแสดงได้ที่ สุวรรณ บ้านดอน 0819982645