កម្រងចម្រៀងមរតដើម កែវ សារ៉ាត់, ខ្នងភ្នំអានុស្សាវរីយ៍, សូរិយាគងព្រៃ,..., KHMER SONG COLLECTION

KHMER SONG COLLECTION សូមស្វាគមន៍
កម្រងចម្រៀងមរតដើម កែវ សារ៉ាត់
១. ខ្នងភ្នំអានុស្សាវរីយ៍
២.សូរិយាគងព្រៃ
៣.ខាវអ៊ីដាងដួងចិត្ត
៤.រដូវភ្លៀងធ្លាក់
៥. រំដួលក្រចេះ
៦.ដីថ្មីចិត្តថ្មី
៧.អនិច្ចាផ្គរលាន់គគ្រឹក
៨.ស្តាយភូមិកំណើត,
សូមចុច SUBSCRIBE ដើម្បីថែរក្សាសិល្បះមរតចម្រៀងខ្មែរយើង។