”ก็ใช้ชีวิตไปวันๆ ขอแค่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน” มันพอจริงๆไหม |ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ|

ครูเงาะ live facebook 17 พ.ค.2560 http://bit.ly/2npQdUm