เพลงเพื่อนในพระคริสต์ / The Vision วงสตริงคริสเตียนยุค 80 /โดย อ.คำมั่น สร้อยรี หัวหน้าวง

เพลงเพื่อนในพระคริสต์
The Vision วงสตริงคริสเตียนยุค 80
เดอะวิชั่น เป็นวงดนตรีแนวสตริง เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ ก่อตั้งโดย อ.คำมั่น สร้อยรี หัวหน้าวง