เพลง แกงพุงปลา | ยงยุทธ์ ด้ามขวาน

เพลง แกงพุงปลา
คำร้อง ปิยนิตย์ ดำศรี
ทำนอง ยงยุทธ์ ดำศรี ด้ามขวาน
ดนตรี HIDEKI MORI