ใช้คีย์ลัด คำสั่ง Ctrl+c และ Ctrl+v ใน Microsoft Word ไม่ได้ มีวิธีแก้ [ได้ผล100%

ใช้คีย์ลัด คำสั่ง Ctrl+c และ Ctrl+v ใน Microsoft Word ไม่ได้ มีวิธีแก้ [ได้ผล100%