ហេតុអ្វីកុហកបង ថាអូនគ្មានសង្សារ/Funny video by pro kh.

Hello everyone welcome to my channel pro kh.
ជំរាបសួរអ្នករាល់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដល់ឆានែលរបស់ខ្ញុំ។

This video ហេតុអ្វីកុហកបង ថាអូនគ្មានសង្សារ/Funny video by pro kh.

វីដេអូនេះ ជាវីដេអូកំប្លែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយ បំបាត់ភាពតានតឹង បំបាត់ភាពស្មុកស្មាញ បំបាត់ភាពកង្វល់។
This video is a fun video for all of you who can relieve stress, relieve depression and stress.

Contacts us
#Phone 068 20 60 89
#Facebook Ny sophea
#Gmail prokh2021@gmail.com

គោលបំណងរបស់ឆានែល pro kh បង្កើតឡើងដើម្បីអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាសើចសប្បាយ។
The purpose of the channel pro kh is to make everyone laugh.

វីដេអូនេះធ្វើឱ្យអ្នកអស់សំណើចបើវាមិនល្អសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចខាងក្រោម
សូមអរគុណអ្នកសម្រាប់ការមើលសូមចុះឈ្មោះជាវីដេអូបន្ថែមសូមអរគុណអ្នកដោយ pro kh។
This video make you for funny if it is not well please comment below
thank you for watching please subscribe for more video thank you By pro kh.