เอนไซม์ชีวภาพกับความสำคัญในยุคปัจจุบัน : ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ Rerun ปี 2553

บรรยายโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
บันทึก ปี 2553

ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสภาวะโลกร้อนที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วทั้งโลก
ทำให้เอนไซม์ชีวภาพ รู้จักกันในระดับนานาชาติในชื่อ GarbageEnzyme และ E-co Enzyme
ดร.โจแอนอูน มาเรียนรู้จากดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ที่ประเทศไทย แล้วนำไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ มีงานวิจัยในระดับนานาชาติมากมาย จนปัจจุบัน ทั่วทั้งเอเซีย และในระดับอาเซียนให้การยอมรับแล้วว่า เอนไซม์ที่ผลิตด้วยวิธีการทางชีวภาพที่ดร.รสสุคนธ์ สอนไปนั้น สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสารพิษที่อยู่รอบตัวได้อย่างชัดเจน