รักคนชื่อน้อย เพชร โพธาราม

เพลง รักคนชื่อน้อย
ขับร้อง เพชร โพธาราม
คำร้อง/ทำนอง: สุชาติ เทียนทอง
เรียบเรียงเสียงประสาน มนตรี แสงเอก