ເຈົ້າຄົນດຽວ - F . Le

Music Audio 2017 by Lionking music ( ເພງລາວ 2017 ຜະລິດຜົນງານໂດຍ Lionking music )
Facebook : https://www.facebook.com/Lionkinglaos/
---------------------------------------------------------------------------------
Song - ເຈົ້າຄົນດຽວ
ນັກຮ້ອງ - F . Le