ສ່ຳນີ້ບໍເຖີງຕາຍ ໄຊຫລ້າ ແດນຊາຂຽວ, ส่ำนี้บ่ถิงตาย Sum nee bor thug tai

ພ.ສ່ຳນີ້ບໍເຖີງຕາຍ
ຮ້ອງໂດຍ: ໄຊຫລ້າ ແດນຊາຂຽວ
ຮຽບຮຽງໂດຍ:ອາຈານ ບຸນຖົມ ພັນທະມາລີ