ไม้พยุงในสวนป่าวนเกษตร สวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติ

พาชมไม้พยุงและไม้อื่นๆในสวนป่า แบบระบบวนเกษตร ปลูกมา4ปีแล้วครับ โตได้โตดีครับ โตแบบฉุดไม่อยู่