สุดยอดบรมครูศิลปินอีสาน

ที่สุดของความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสร่วมบรรเลงกับบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นอีสาน ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป การแสดงบรรเลงรวมของบรมครูดนตรีพื้นบ้านอีสาน
งานสตมวาร คนอีสานร่วใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดิน ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 มกราคม 2560รวม สุดยอดหมอลำ ศิลปินของภาคอีสานกว่า 999 คน
พ่อทองใส ทับถนน
พ่อบุญมา เขาวง
อ.สมบัติ สิมหล้า
พ่อเมฆ ศรีกำพล
อ.ชัยสิทธิ์ สวนสุนัน
อ.ทรงศักดิ์ ปทุมศิลป์