เปิดตำนาน “ข้อห้าม” ของคนเกิดทั้ง 7วันที่หลายคนไม่รู้

ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งตั้งแต่ในสมัยโบราณที่สืบทอดกันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน