น้ำตานาง สายัณห์ สัญญา รวมเพลง

I'm a fan of the original Thai singers. Will be gone But in the hearts of all Thai people.
**ภาพประกอบเพลงเพื่อความบันเทิง**
ไม่ได้มีเจตนาลอกเรียนแบบหรือหาผลประโยชน์จากเพลงนี้แต่อย่างใด แต่อยากอนุรักษ์บทเพลงเก่าๆนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปนานๆ และไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายใดๆทั้งสิ้น https://www.facebook.com/vinai.konsong
๐๖.พบกันชาติหน้าบ่ายๆ
๑๖.เหมือนเดิมหรือเปล่า