หยุดคอร์รัปชั่น..โตไปไม่โกง เด็กๆๆจะคิดอย่างไง ..!!!TAKE YOUR TIME Famil

คลิปนี้เป็นคลิปที่ พ่อไก่มาถามเด็กๆ กับคำว่า คอร์รัปชั่น เด็กๆ จะรู้จักคำนี้ไหม และรู้สึกกับคำ คำนี้อย่างไร แล้วทุกความคิดของทุกคน จะเป็นอย่างไร เมื่อเห็นคนโกง ลองไปชมดีกว่าครับ

ขอขอบคุณคลิปจาก
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
Anti-Corruption Organization of Thailand