มหานาคเทวาผู้ยิ่งใหญ่...พญาอนันตนาคราช (The legend of Ananta Shesha Naga)

.....พญาอนันตนาคราช เป็นมหานาคาผู้ยิ่งใหญ่ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ถือเป็นพญานาคที่อุบัติขึ้นมาเป็นพระองค์แรก เเละเป็นเทพนาคาที่เป็นที่บูชาของบุคคลที่มีความเชื่อในเรื่องของพญานาค .....ขอบคุณเพลงประกอบจาก....
Lightless Dawn โดย Kevin MacLeod ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...)
ที่มา: http://incompetech.com/music/royalty-...
ศิลปิน: http://incompetech.com/