โฮมสคูล ลูกรัก เรียนรู้อยู่กับบ้าน | Home School My Little Girl 2 and Half Years Old

การศึกษาเบื้องต้นเริ่มจากที่บ้าน บ้านจึงเป็นทุกสิ่งของเขา ... การเรียนรู้ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือโรงเรียนเท่านั้น แต่ในทุกๆที่