20171213 จงหาสิ่งสำคัญอันเป็นแก่นสาระในชีวิต

#บุญบำบัด


Line Official บุญบำบัด: @yao1622l
Fanpage: บุญบำบัด: นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/nq1Aw8
Facebook: อ.ดร.ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ http://goo.gl/cn0iYf
Facebook Group: กลุ่มบุญบำบัด นักสร้างแรงบันดาลบุญ http://goo.gl/4ku2h9