ບໍ່ດຶງເຈົ້າໄວ້ ໄຊອານັນ, บ็ดิงเจ้าไว้ ไชอานัน Bor dueng chao vai

ພ.ບໍ່ດຶງເຈົ້າໄວ້
ຮ້ອງໂດຍ: ໄຊອານັນ
ແຕ່ງໂດຍ: ໄຊອານັນ