ปาฏิหาริย์แห่งการรู้ลมหายใจ ทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไร ม บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ถ้าเราไม่อยู่กับลม [ ประมาทปล่อยจิตฝุ้งไป ]เกิดอะไรขึ้น - จิตฝุ้งไป ในความคิดอดีตบ้าง อนาคตบ้างฯ
- สัตว์เลยเป็นไปตามอารมณ์ สุขบ้าง ทุกข์บ้าง
*** อารมณ์นั้งแหละ คือ กรรม *** และ กรรม นั้นแหละ คือ ภพ *** เรากำลังสร้าง ภพ อยู่ตลอดเวลา *** เรากำลังสร้าง กรรม อยู่ตลอดเวลา *****

เสียงสนทนาธรรมเช้า วันที่ 20 สิงหาคม 2559 วีดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ พุทธวจน บรรยายโดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง