คลิปเก่านานมาแล้วหลายคนยังไม่ใด้ดูบรรยากาศดูบอล บุรีรัมย์ เชียงราย (งานนี้มีเศร้า)

วิถีชีวิตของคนบ้านเมืองไผ่ที่มาทำงานในเมืองชลบุรี ความเป็นอยู่ การทำมาหากินในแต่ละวัน ทร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใด้มีผลประโยชน์แอบแฟง
ติดต่อเราใดที่ เฟสบุค น้าโอน โซร่งซิ่ง